СКЛАД КАФЕДРИ

Дорошенко Ганна Олександрівна
Професор

Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Навчальні курси: Менеджмент інноваційного розвитку сучасних економічних систем; Міжнародні розрахунки і валютні операції; Фінансовий аналіз; Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі»; Корпоративне управління.
Наукові інтереси: оптимізація структури капіталу, стан і перспективи банківської системи України.
Контакти: телефон (057) 707-52-29 адреса корпоративної електронної пошти: doroshenko@karazin.ua Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Бабич Дмитро Володимирович
Професор

Посада: професор закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Навчальні курси: Е-бізнес та адміністрування;  Управління економічною безпекою; Вступ до фаху.
Наукові інтереси: дослідження систем державного регулювання економіки, оцінювання ефективності функціонування систем державного регулювання економіки, управління та забезпечення економічної безпеки держави.
Контакти: телефон (057) 707-52-29 адреса корпоративної електронної пошти: babych@karazin.ua

Бабич Світлана Миколаївна
Доцент

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Економіка суб’єктів господарювання; Імітаційна практика; Ринок праці і соціальне партнерство; Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі».
Наукові інтереси: Забезпечення ефективного функціонування організацій; оцінка сучасного ринку праці, умови його ефективного функціонування.
Контакти: телефон (057) 707-52-29 адреса корпоративної електронної пошти:  babych@karazin.ua  Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate

Заднєпровська Ганна Ігорівна
Доцент

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Фандрайзинг; Місцеве самоврядування; Державне управління економікою; Бізнес-процеси підприємства; Правознавство.
Наукові інтереси: інвестиційна складова інноваційного розвитку підприємств машинобудування, управління інноваційним потенціалом підприємств Харкова та Харківської області в умовах економіки знань.
Контакти: телефон (057) 707-52-29; email: anna_zadneprovskaya@ukr.net     Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar  

Крикун Ольга Олександрівна
Доцент

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Історія та актуальні концепції менеджменту; Організація праці менеджера; Самоменеджмент; Тайм- менеджмент; Стандартизація та сертифікація; Управління якістю; Контролінг та бюджетування. Керівник виробничої практики за освітніми програмами «Менеджмент організацій» та «Менеджмент бізнес-процесів» першого бакалаврського рівня вищої освіти
Наукові інтереси: впровадження системи контролінгу та бюджетування в господарській діяльності підприємства; порядок впровадження стандартів та оцінка результативності системи управління якістю на підприємствах різних видів діяльності; організація праці менеджера та управління собою. Контакти: телефон  (057) 707-52-29 адреса корпоративної електронної пошти:  krikun@karazin.ua Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate

Матросова Людмила Миколаївна
Професор

Посада: професор закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Навчальні курси: Управлінське консультування; Виробничий менеджмент; Європейська інтеграція; Проєктний менеджмент.
Наукові інтереси: регіональна економіка, сучасний менеджмент, європейська інтеграція. Контакти:  телефон  (057) 707-52-29 адреса корпоративної електронної пошти ludochka.prof53@gmail.com

Нескородєв Семен Миколайович
Доцент

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Управління конфліктами; Менеджмент банкрутства; Антикризовий менеджмент; Розвиток бізнес-структур; Бізнес-планування.
Наукові інтереси: аналіз макроекономічної динаміки, антикризове управління, менеджмент.
Контакти: телефон (057) 707-52-29 адреса корпоративної електронної пошти sneskorodev@gmail.com Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних ORCID

Пєнська Ірина Олександрівна
Доцент

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Операційний менеджмент; Державна служба; Митна служба; Податковий менеджмент.
Наукові інтереси: державні фінанси, застосування стратегічного менеджменту на великих промислових підприємствах.
Контакти: телефон  (057) 707-52-29 адреса корпоративної електронної пошти penskayairyna@ukr.net  Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних ORCID

Прокопенко Валерія Юріївна
Професор

Посада: професор закладу вищої освіти
Міжнародний досвід:Запрошений професор ІМТ школа просунутого навчання/ науково-дослідний університет (Італія); Дослідник Науково-дослідний іститут економіки,соціології, демографії (Іспанія).
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Навчальні курси: Управління комунікаціями в публічному управлінні, Управління бізнесом, Управління ризиками у менеджменті, Регіонально-адміністративний менеджмент
Наукові інтереси: Цифрова економіка, соціальна економіка, менеджмент, фінанси.
Контакти: телефон: (057) 707-52-29 адреса корпоративної електронної пошти: Prokopenko_valeriia@ukr.net Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Пуртов Володимир Федорович
Доцент

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси:Менеджмент.
Наукові інтереси: сучасні організації господарського комплексу України, різних форм власності і галузевої приналежності.
Контакти: телефон (057) 707-55-16; e-mail: ec1933@karazin.ua

Самофалова Тетяна Олександрівна
Доцент

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат наук з державного управління, доцент
Навчальні курси: Управління складовими національного багатства; Публічне адміністрування; Теорія та історія публічного управління. Керівник виробничої практики за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
Наукові інтереси:  управління людськими ресурсами, публічне адміністрування, публічна політика.
Контакти: телефон (057) 707- 52-29; e-mail: tanysamova@gmail.com Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних ORCID

Сичова Вікторія Вікторівна
Професор

Посада: професор закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: доктор наук з державного управління, професор
Навчальні курси: Управління соціальним та гуманітарним  розвитком; Публічна політика.
Наукові інтереси: методологія взаємодії інституту політичної опозиції та державного управління, місцеве самоврядування, управління соціальним та гуманітарним  розвитком територіальної громади, гендерна політика.
Контакти: телефон (057) 707-52-29 адреса корпоративної електронної пошти: vvs2679@ukr.net Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar

Сукрушева Ганна Олегівна
Доцент

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Мотиваційний менеджмент, HR-менеджмент, Логістика, Прогнозування та соціально-економічне планування.
Наукові інтереси: мотивація персоналу, управління персоналом, формування програм соціально-економічного розвитку країни.
Контакти: телефон (057) 707-52-29 адреса корпоративної електронної пошти: annasukrusheva@gmail.com Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних ORCID

Тернова Ірина Анатоліївна
Доцент

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Навчальні курси: Прийняття управлінських рішень; Регіональна економіка; Імітаційна практика «Менеджмент у бізнесі»; Крос-культурний менеджмент.
Наукові інтереси: прийняття управлінських рішень; соціально-економічний розвиток територій; регіональна економічна політика та інтеграційні процеси в економіці.
Контакти: телефон (057) 707-52-29; e-mail: ternova76@ukr.net Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar, ORCID, ResearchGate

Тешева Лариса Василівна
Доцент

Посада: професор закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, доцент
Навчальні курси:  Бізнес-комунікації; Управління людським розвитком.
Наукові інтереси: управління розвитком та організаційний дизайн, бренд-менеджмент та бізнес- комунікації, управління брендом адміністративно- територіального утворення, процесний менеджмент.
Контакти: телефон (057) 707-52-29 адреса корпоративної електронної пошти: tesheva@karazin.ua   Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних ORCID Google Академія ResearchGate

Штучний Володимир Григорович
Доцент

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Навчальні курси: Ціноутворення; Стратегічне управління; Управління маркетингом; Стратегічний менеджмент; Державне регулювання цін.
Наукові інтереси: Проблеми державного регулювання та формування цін і тарифів, проблеми пов’язані з використанням формальних прийомів аналізу середовища при виборі стратегії розвитку організації.
Контакти: телефон (057) 707-52-29; адреса корпоративної електронної пошти: vladimirshtuchnyi@gmail.com

Жадан Олександр Васильович
Професор

Посада: професор закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: доктор наук з державного управління, професор
Навчальні курси: Технології публічного управління та адміністрування; Парламентаризм; Місцеве самоврядування; Державно-приватне партнерство; Організація надання адміністративних послуг; Бюджетна система; Бюджетний процес.
Наукові інтереси: технологічні аспекти надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування; вплив бюджетної політики на соціально- економічний розвиток України в умовах децентралізації; стан та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в Україні.
Контакти телефон (057) 707-52-29 адреса електронної пошти:  d.p.alex007@gmail.com Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar ORCID

Калініченко Людмила Леонідівна
Професор

Посада: професор закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Навчальні курси: HR- менеджмент; Репутаційний менеджмент; Етика ділових комунікацій; Креативний менеджмент.
Наукові інтереси: управління персоналом; ділові комунікації.
Контакти: телефон+380506320580 адреса корпоративної електронної пошти:  l.kalinichenko@karazin.ua Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних ORCID GOOGLE SCHOLAR SCOPUS

Кононенко Яна Володимирівна
Доцент

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук
Навчальні курси: Стратегічне управління підприємствами; Управління ціновою політикою; Контролінг та бюджетування; Цифрові інструменти у бізнесі.
Наукові інтереси: прогнозування та вибір стратегії розвитку підприємства (за видами економічної діяльності), впровадження системи якості, контролінгу та бюджетування в господарській діяльності підприємства, вплив цифровізації на розвиток організацій, оцінювання ефективності експортно- імпортних операцій підприємств хімічної промисловості.
Контакти: телефон +380669147837 адреса корпоративної електронної пошти:  y.kononenko@karazin.ua Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних  ORCID

Літвінова Анастасія Миколаївна
Доцент

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Навчальні курси: Психологія управління; Екологічний менеджмент
Наукові інтереси: психологія управління, менеджмент організації, інноваційні освітні технології
Контакти:телефон  (057) 707-52-29 адреса корпоративної електронної пошти: anastasia.tymchenko@karazin.ua Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних  GoogleScholarORCID

Максімова Марина Валеріївна
Доцент

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук
Навчальні курси: Soft skills в управлінні; Публічне управління.
Наукові інтереси: впровадження системи фінансового контролінгу банківської діяльності, державне регулювання банківської діяльності, розвиток soft skills.
Контакти: телефон  (057) 707-52-29 адреса електронної пошти:  maximovamv@ukr.net Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних GoogleScholar

Фрідман Олена Анатоліївна
Доцент

Посада: доцент закладу вищої освіти
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук
Навчальні курси: Методи прийняття управлінських рішень; Менеджмент проєктів; Крос-культурний менеджмент; Управління розвитком та іміджем підприємства.
Наукові інтереси: інноваційна та інвестиційна діяльність підприємств, прийняття управлінських рішень; розвиток соціального підприємництва.
Контакти: телефон +38063-449-15-01 адреса корпоративної електронної пошти: o.fridman@karazin.ua Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних  ORCID

Учбово-допоміжний склад

Кречко Людмила Вікторівна
Інженер І категорії

Посада: інженер І категорії
Контакти: телефон (057) 707-52-29 адреса корпоративної електронної пошти: ekomanagement@karazin.ua

Чужданова Марія Василівна
Старший лаборант

Посада: старший лаборант
Контакти: телефону (057) 707-52-29 адреса корпоративної електронної пошти:  chugdanova@karazin.ua

Шевченко Владислава Володимирівна
Старший лаборант

Посада: старший лаборант
Контакти: телефон (057) 707-52-29 адреса корпоративної електронної пошти:  vladyslava.v.sh@gmail.com